Informacja z otwarcia ofert Drukuj
wtorek, 09 kwietnia 2019 12:59
informacja-2
 
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1372739
znajduje się informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o zamówieniu na „Zakup i dostawę sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie do pracowni szkolnych z kierunków zawodowych objętych wsparciem w projekcie „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja".