Informacja o unieważnieniu postępowania Drukuj
czwartek, 18 kwietnia 2019 07:58
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1375613
znajduje się informacja o unieważnieniu ogłoszenia o zamówieniu na „Zakup i dostawę sprzętu AGD stanowiącego wyposażenie do pracowni szkolnych z kierunków zawodowych objętych wsparciem w projekcie „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja"