Informacja z otwarcia ofert Drukuj
czwartek, 25 kwietnia 2019 13:35
informacja-2
 
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1378019
znajduje się informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach programu POWER Kształcenie i szkolenia zawodowe - akcja 1 w Grecji.