Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
wtorek, 11 czerwca 2019 09:34
informacja
 
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1397092
znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostaw wyposażenia do pracowni szkolnych z kierunków zawodowych objętych wsparciem w projekcie Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja" – część 1.