Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
piątek, 14 czerwca 2019 10:00
informacja
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1398530
znajduje się infrmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 ogłoszenia o zamówieniu na „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych z kierunków zawodowych objętych wsparciem w projekcie Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja".