Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
poniedziałek, 24 czerwca 2019 14:35
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1401109
znajduje się informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 ogłoszenia o zamówieniu na „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych z kierunków zawodowych objętych wsparciem w projekcie Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - II Edycja".