Informacja z otwarcia ofert Drukuj
czwartek, 14 listopada 2019 12:48
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1449332
znajduje się informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o zamówieniu na Zakup i dostawa odzieży ochronnej/służbowej dla uczestników projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja"