Informacja z otwarcia ofert Drukuj
poniedziałek, 18 listopada 2019 12:47
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1450450
Znajduje się informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o zamówieniu na Zakup i dostawa podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja"