Informacja z otwarcia ofert Drukuj
środa, 20 listopada 2019 11:52
Pod linkiem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1451786
 
znajduje się informacja z otwarcia ofert w ogłoszeniu o zamówieniu na „Zakup i dostawa surowców i materiałów do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach wydatków na szkolenia i inne formy wsparcia w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu - III Edycja"