Informacja z otwarcia ofert Drukuj
czwartek, 28 listopada 2019 12:40
Pod adresem 
https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1454939
znajduje się informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o zamówieniu na Zakup i dostawa odzieży ochronnej/służbowej dla uczestników projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja"