Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
piątek, 29 listopada 2019 10:29
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1455492
znajduje się informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o zamówieniu na Zakup i dostawa odzieży ochronnej/służbowej dla uczestników projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja"