Informacja z otwarcia ofert Drukuj
poniedziałek, 09 grudnia 2019 12:08
Pod adresem https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&akcja=szczegoly&p2=1459479
znajduje się informacja z otwarcia ofert Ogłoszenia o zamówieniu na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja" ZP/05/01/12.4III/11/2019.