Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Drukuj
piątek, 14 lutego 2020 16:25

Pod adresem

https://spswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187&p1=szczegoly&p2=1479712

znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 i 3 poniższego postępowania:

http://www.zsnorwid.swidnik.pl/zapytania-ofertowe/2295-2020-02-03-14-18-03