informacja o wyniku postępowania - środki czystości Drukuj
środa, 23 stycznia 2013 14:52

Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na zakup środków czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Załączone pliki:
Pobierz (zawiadomienie środki czystości 001.jpg)zawiadomienie środki czystości 001.jpg656 Kb