Kontynuacja projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja" PDF
wtorek, 19 stycznia 2021 08:12

W Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku realizowane są kolejne działania związane z realizacją III edycji projektu zawodowego. 

Część szkoleń została już ukończona.  Z  powodu pandemii koronawirusa  ostatnie były one prowadzono zdalnie. Uczniowie obecnie odbierają certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Dotyczy to m.in. takich kursów jak: Kierownik małej gastronomii, Cukiernik,  Wędliniarz, Recepcjonista/menadżer hotelu, Logistyk,  Wykonywanie usług kelnerskich. Trwają również egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego dla grup, które  ukończyły kurs prawa jazdy kat. B.

Po zakończeniu ferii zimowych odbędzie się rekrutacja uczniów klas technikum do kolejnych grup  szkoleń i kursów, m.in:             

- Programowanie i obsługiwanie druku 3D,

- Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia,

- Wędliniarz,

- Cukiernik,

- Kierownik małej gastronomii,

- Recepcjonista/ menedżer hotelu.

W projekcie również nauczyciele przedmiotów zawodowych zdobywają lub uzupełniają swoje kwalifikacje i kompetencje. Do tej pory ukończyli kursy języka angielskiego i organizacji przyjęć bufetowych w obiektach hotelarskich, jeden nauczyciel kończy studia podyplomowe na kierunku: Logistyka i spedycja. W bieżącym roku będą mogli kontynuować zajęcia uczestnicząc w kursie z języka niemieckiego czy przedsiębiorczości.

Więcej…
 
Wyniki nauczania, frekwencji, najlepsi uczniowie w I semestrze 2020/2021 - SAPERE AUSO. PDF
piątek, 15 stycznia 2021 00:00
sapere-auso-baner

Mamy zaszczyt zaprezentować 10 pierwszych lokat. 

W załączniku znajduje się lista lokat 76 Uczennic oraz Uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku, którzy w I semestrze 2020-2021 roku uzyskali średnią ocen 4,0 i wyższą-oraz ocenę ze sprawowania bardzo dobrą lub wzorową.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne ZS nr 1 w Świdniku składa gratulacje wszystkim wyróżnionym Uczennicom i Uczniom oraz ich Rodzinom / Opiekunom.

Liliana Sosnowska

 
Realizacja IV Edycji projektu: „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu" PDF
czwartek, 14 stycznia 2021 14:09

Realizacja IV Edycji projektu: „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu"

 

W „Norwidzie” od 01 maja 2020r. rozpoczęto działania związane z kolejną edycją projektu z zakresu kształcenia zawodowego, tj. „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – IV Edycja.

Zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi część zajęć realizowanych jest zdalnie a niektóre z nich będą realizowane w późniejszym terminie. Do tej pory rozpoczęto następujące zajęcia dla uczniów:

- Programowanie i obsługiwanie druku 3D - wykonawca Syntea S.A,

-Kurs: Barman - wykonawca Fundacja Wiedza Edukacja Rozwój,

- Kurs: Barista dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – wykonawca Syntea S.A.

Po zakończeniu ferii zimowych odbędzie się rekrutacja uczniów do kolejnych grup w.w. i nowych kursów:

- Programowanie i obsługiwanie druku 3D - dla uczniów klas technik logistyk,

-Kurs: Barman – dla uczniów klas technik hotelarstwa,

- Kucharz z egzaminem czeladniczym – dla uczniów klas technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej,

- Kurs: Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi – dla uczniów klas technik żywienia i usług gastronomicznych,

- Kurs: Barista – dla uczniów klas technik obsługi turystycznej,

- Kurs: Kelner – dla uczniów szkoły branżowej.

Wszystkie w.w. kursy kończą się egzaminem zewnętrznym, w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Więcej…
 
Zakończenie projektu: „Otwarci na wiedzę" PDF
środa, 13 stycznia 2021 08:14

W Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku dobiega końca realizacja projektu: Otwarci na wiedzę” współfinansowanego z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, numer i nazwa działania 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Nr 2 oraz ZSZ/Szkole Branżowej, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 206 uczniów i 20 nauczycieli, mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to kwota 1 510 393, 20 zł. Termin realizacji zadań: 01.10.2018- 28.02.2021.

Zadania w projekcie obejmowały realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych takich jak: doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu z biologii, geografii czy zajęcia wyrównawcze z matematyki. Dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności organizowane były dodatkowe, indywidualne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki oraz zajęcia rozwijające kreatywność. Ponad 140 uczniów szkoły brało udział w szkoleniach komputerowych DIG COMP. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zewnętrznego uczniowie zdobyli certyfikaty umiejętności komputerowych. Uczestnicy otrzymywali podczas zajęć ciepłe posiłki lub korzystali z przerw kawowych. Otrzymali również podręczniki, materiały biurowe i piśmiennicze.

Beneficjentami projektu byli również nauczyciele, którzy doskonalili swoje umiejętności uczestniczyli w nast. szkoleniach: kurs języka angielskiego z egzaminem zewnętrznym, kurs kompetencji cyfrowych Dig Comp z certyfikatem, szkolenie z zakresu sposobów postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole, szkolenie o tematyce rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi. Ponadto trzech nauczycieli uczestniczyło w studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki.

Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych i komputerowych, do których zostało zakupione nowe wyposażenie, m.in. tablice interaktywne, projektor multimedialny, wizualizery, drukarki i laptopy do sal komputerowych, pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej i biologicznej, takie jak globusy, mapy, atlasy, ciśnieniomierze, mikroskopy czy fantomy. Również biblioteka szkolna została wzbogacona dodatkowymi pomocami dydaktycznymi, literaturą fachową, słownikami i podręcznikami.

Zespół projektowy ma nadzieję, że zdobyte przez uczestników projektu umiejętności i kwalifikacje oraz uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotowych przyczyni się do zwiększenia szans w przyszłym zatrudnieniu uczniów „Norwida” oraz przyniesie wymierne korzyści w dalszym rozwoju szkoły.


Zapraszamy do galerii zdjęć 

Więcej…
 
Lider Frekwencji w I semestrze 2020/2021 PDF
sobota, 09 stycznia 2021 00:00
Liderzy frekwencji IX Xi 2016

Po czterech miesiącach rywalizacji prezentujemy

Lidera Frekwencji

w I semestrze

roku szkolnego 2020/2021, który wywalczyła 

klasa-2 HLP.

Gratulujemy uczniom klasy 2 HLP oraz wychowawcy, Pani Małgorzacie Frąc - Żurek. 


 do 

zące frekwencji w poszczególnych klasach są zamieszczone także na szkolnej tablicy informacyjnej.Liliana Sosnowska

 
Egzaminy zawodowe - pomoce dydaktyczne PDF
wtorek, 05 stycznia 2021 14:44

Poniżej znajdują się komunikaty dyrektora CKE z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których korzystać mogą zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021r. 

 
Liderzy Frekwencji XII 2020 PDF
piątek, 01 stycznia 2021 00:00

Liderzy frekwencji IX Xi 2016

Prezentujemy frekwencję w poszczególnych klasach oraz liderów frekwencji w grudniu 2020 r.

Uczniom i Wychowawcom klas 2TżP,  3Thż, 2 HLP gratulujemy!

Wszystkim Uczniom Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku życzymy uzyskania w następnych miesiącach 100% frekwencji.

Liliana Sosnowska

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 202

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad