Odbiór umów na staże zawodowe PDF
wtorek, 03 lipca 2018 09:01
Uczniowie, którzy odbywają staże zawodowe w Restauracji Stół i Wół/Czarciej Łapie oraz  Poczcie Polskiej proszeni są o zgłoszenie się do szkoły/sala 10 w celu odebrania umowy we wtorek w godz. 14:00 - 15:00, środa- godz. 14:00 - 16:00 lub  czwartek w godz. 8:30 - 10:00.
 
Odbiór wyników matur PDF
wtorek, 03 lipca 2018 07:06
We wtorek 3 lipca 2018 od godziny 10:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 będzie można odbierać wyniki egzaminu maturalnego.
Po odbiór należy zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 
Rozpoczęcie miejscowych staży zawodowych PDF
piątek, 29 czerwca 2018 07:14
Uczniowie, którzy rozpoczynają staże zawodowe w miesiącu lipcu, zgłaszają się do Pracodawców w poniedziałek 2 lipca o godz. 8:00. Wyjątek stanowią stażyści z Dworu Choiny, Da Grasso i Sklepu Deverse, którzy zgłaszają się o godz. 10:00. Uczniowie powinni posiadać ze sobą aktualną książeczką Sanepid lub orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych (jeśli posiadają wyłącznie w sekretariacie, należy je odebrać)  oraz strój służbowy otrzymany w szkole.
 
Życzymy powodzenia!
 
Kolejne projekty w „Norwidzie” PDF
piątek, 29 czerwca 2018 07:12

Z przyjemnością informujemy, że w środę 27 czerwca 2018 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku Krzysztof Gałan podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowy o dofinansowanie 2 kolejnych wniosków unijnych. Na spotkanie przybyli również Wicestarosta Powiatu Świdnickiego Waldemar Białowąs oraz Skarbnik Agnieszka Flis.

Pierwsza umowa dotyczy projektu z działania 12.4. Kształcenie zawodowe w ramach osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje pod nazwą: „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych, kursów kwalifikacyjnych i płatnych staży/praktyk realizowanych u pracodawców dla 200 uczniów z klas technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk oraz szkoły branżowej oraz kursów doskonalących i studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych. Całkowity budżet projektu wynosi 4 110 735,81 złotych.

Termin realizacji zadań: 01.03.2019 – 31.08.2021.

Druga umowa została podpisana na dofinansowanie projektu z działania 12.6. Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego pt.: Otwarci na wiedzę.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Nr 2 , Zasadniczej Szkole Zawodowej/Szkole Branżowej poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 200 uczniów, mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

 Całkowity budżet projektu wynosi 1 640 848,20 złotych.

Termin realizacji zadań: 01.10.2018 – 30.06.2020.

O szczegółach dotyczących realizacji projektów będziemy informować wkrótce.

 
Odbiór umów na staże miejscowe PDF
piątek, 22 czerwca 2018 12:28
Umowy dla uczniów odbywających staże miejscowe w Dworze Choiny, Hotelu / Restauracji Lachówka, Sklepie Diverse, Hotelu Kaprys są do odbioru w pokoju kierownika szkolenia praktycznego w piątek 22 czerwca (od 16:30 do 18:00) lub w poniedziałek 25 czerwca od godz. 11:00 do 15:00. O odbiorze umów z pozostałych miejsc pracy uczniowie będą powiadomieni wkrótce.
 
Egzamin państwowy na prawo jazdy - czwartek 21 czerwca - część teoretyczna PDF
środa, 20 czerwca 2018 08:22
W czwartek 21 czerwca uczniowie zdają wyłącznie część teoretyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy, Grupa 1 o godz. 9:00, grupa 2 o godz. 13:00, ośrodek WORD w Lublinie, ul. Hutnicza 3, parter.  Podział uczniów bez zmian (lista dostępna w zakładce Projektu: Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu). Na egzamin należy przybyć odpowiednio wcześniej i posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.
 
Uczniowie, którzy zdadzą w czwartek egzamin teoretyczny, bezpośrednio po wyjściu z egzaminu zapisują się indywidualnie na egzamin praktyczny na najbliższy wolny termin (zapisy na parterze ośrodka obok sali egzaminacyjnej). Pierwsze podejście do egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego jest dla uczniów bezpłatne.
Uczniowie, którzy nie zdadzą w czwartek egzaminu teoretycznego, bezpośrednio po wyjściu z egzaminu zapisują się indywidualnie na egzamin poprawkowy teoretyczny, wpłacając 30 zł.
 
Pierwsze podejście do egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego jest dla uczniów bezpłatne.
 
Obecność uczniów obowiązkowa.
 
Egzaminy z florystyki, języków obcych i kas fiskalnych PDF
wtorek, 19 czerwca 2018 11:03
Środa - 20 czerwca 2019:
- Florystyka - godz. 9:00, sala 60
- angielski ogólny grupy 1 i 2 – godz. 9:00, sala 50
- angielski ogólny grupy 3 i 4 – godz. 10:00, sala 60
- niemiecki ogólny grupy 1 i 2 – godz. 10:00, sala 50
- niemiecki ogólny grupy 3 i 4 – godz. 11:00, sala 60
- angielski zawodowy – godz. 11:00, sala 50
- niemiecki ogólny grupy 5 i 6 – godz. 12:00, sala 60
- kasy fiskalne, wszystkie grupy  godz. 1200, sala 50
Obecność uczniów obowiązkowa.
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 113

 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad