Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kurs prawa jazdy Drukuj
środa, 14 lutego 2018 20:04

W  zakresie postępowania „OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne obejmujące prowadzenie kursów i szkoleń dla uczestników projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs prawa jazdy kat. B dla 20 uczniów.”

 Na podstawie kryteriów określonych w rozdz. XIV ogłoszenia o zamówieniu jako najkorzystniejszą wybrano jedyną ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ośrodek Szkolenia Kierowców „INSTRUKTOR” Rober Wołoczko, ul. Krasińskiego 18/31, 20-709 Lublin Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość punktów (jedyna oferta, 60 pkt cena 40 pkt doświadczenie szkoleniowe, łącznie 100 pkt) według kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o zamówieniu.