Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Weroniki i Oli Drukuj

W dniu 10.12.2018 w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida na tej uroczystości reprezentowały: Weronika Górska – najlepsza uczennica Technikum Nr 2 oraz Aleksandra Basiak – najlepsza uczennica III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi. Uczennice odebrały dyplomy od Pani Teresy Misiuk- Lubelskiego Kuratora Oświaty. W ubiegłym roku szkolnym uzyskały najwyższe średnie ocen w reprezentowanych przez siebie szkołach, brały czynny udział w życiu szkoły oraz w akcjach charytatywnych, organizowanych na terenie naszego miasta i okolic.

Weronice i Oli gratulujemy. Niech ich sukces będzie zachętą do pracy w obecnym roku szkolnym dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Katarzyna Stempienik