Narodowe czytanie 2021 PDF
wtorek, 31 sierpnia 2021 06:16

Narodowe Czytanie 2021 w szkolnej bibliotece w
ZS Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

 

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

„To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło.

Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.” czytamy w liście od Pana Prezydenta, który wraz z małżonką objęli honorowym patronatem to przedsięwzięcie.

Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników ZS Nr 1 im. C. K. Norwida serdecznie zapraszamy do wspólnego czytania „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w szkolnej bibliotece w piątek, 3 września 2021r. od godziny 10:00.

 
Mariola Momot-Kowalczuk
Magdalena Gołębiowska

 

 
Zasady bezpieczeństwa w sieci PDF
wtorek, 31 sierpnia 2021 00:00

Zasady bezpiecznej pracy w sieci na zajęciach zdalnych
w Zespole Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
 
1. Nauczyciel podczas pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem COVID-19 może korzystać ze sprzętu komputerowego udostępnionego przez Szkołę. 
2. W przypadku korzystania podczas pracy, o której mowa w ust. 1, ze sprzętu prywatnego, nauczyciel dba o to, aby posiadany system operacyjny był aktualny, w szczególności aby zostały zainstalowane wszystkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa oraz program antywirusowy. 
3. Podczas nauczania zdalnego zaleca się dziennik elektroniczny do komunikacji oraz platformę Microsoft Teams do prowadzenia zajęć.
4. Uczeń w okresie nauki zdalnej korzysta z systemu operacyjnego z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami związanymi z bezpieczeństwem. 
5. W czasie nauki zdalnej zaleca się niekorzystanie z publicznych punktów dostępu do internetu, lecz wyłącznie z zaufanego połączenia. 
6. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy w sieci należy zachować następujące zasady: 
- korzystaj z oprogramowania antywirusowego 
- nie otwieraj wiadomości od nieznajomych osób
- pobieraj pliki tylko ze sprawdzonych źródeł
- nie klikaj w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e- mail. 
- nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł
- chroń swoje konta na serwisach społecznościowych 
- stosuj mocne, trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr 
- czytaj regulaminy
- sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL zapewniając poufność i transmisji danych
- pamiętaj, że osoba, którą poznasz w sieci może nie być tym, za kogo się podaje
- bądź ostrożny, jeśli chcesz spotkać się z osobami poznanymi przez Internet! 
- nie publikuj swoich zdjęć oraz swoich znajomych bez ich zgody. 
 
Renata Maziarz 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
 
 
Egzaminy poprawkowe z poszczególnych przedmiotów PDF
piątek, 13 sierpnia 2021 05:00

Harmonogram egzaminów poprawkowych 2021/2022

W tabeli poniżej znajdują się terminy oraz numery sal, w których będą odbywały się egzaminy poprawkowe z poszczególnych przedmiotów.

Przedmiot

Data i godzina egzaminu

Sala

Matematyka

23.08.2021r. godz. 9.00

24.08.2021r. godz. 9.00

9

Język polski

27.08.2021r. godz. 9.00

56

Fizyka

23.08.2021r. godz. 9.00

9

Pracownia zarządzania magazynem

27.08.2021r. godz. 9.00

57

 

 
Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022 PDF
piątek, 13 sierpnia 2021 04:00

W załącznikach znajdują się wykazy podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022.

 
Staże zagraniczne - spotkanie z rodzicami PDF
czwartek, 12 sierpnia 2021 09:57

 

Zebranie z Rodzicami uczestników staży zagranicznych w Grecji

(wyjazd w terminie 05.09.2021-18.09.2021)

 
Informujemy, że w poniedziałek 16.08.2021 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z Rodzicami uczestników staży zawodowych w Grecji. Spotkanie odbędzie się online, na platformie Teams - zespół o nazwie „Praktyki w Grecji - PO WER- II termin: wrzesień 2021”. Prosimy Rodziców o logowanie się przez konta uczniów. Każdy z uczestników jest już członkiem tego zespołu.
 
 
Anna Kołodziejczyk
Agnieszka Romanek
 
 
Stypendia pomostowe PDF
środa, 04 sierpnia 2021 06:29

STYPENDIA POMOSTOWE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie uprzejmie informuje, że uruchomiona została XX Edycja „Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022".
 
Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uczestniczy w Segmencie IA Programu jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów.
 
Program jest skierowany do maturzystów, uczniów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:
  • Są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • Są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • Mieszkają na terenach Wiejskich lub W miastach do 20 tys. mieszkańców, zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż dwa lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • Pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, to do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2021 roku).
  • Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
Kandydat do stypendium spełniający wyżej określone kryteria, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca do 15 sierpnia 2021 roku, do godz. 16-tej; po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i łącznie z kompletem załączników składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie przy ul. Karłowicza 4 w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 roku; wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza listę stypendystów w terminie określonym w Regulaminie oraz zawiadamia każdego stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium.
 
Roczne stypendium wynosi 7000,00 zł, wypłacane jest w 10 miesięcznych, równych ratach na indywidualne konta stypendystów.
 

Proszę kliknąć przycisk "Więcej", żeby zapoznać się z
dodatkowymi informacjami.

Więcej…
 
Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu „Smaki Europy - mobilność techników żywienia” PDF
piątek, 02 lipca 2021 11:47

Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu
„Smaki Europy - mobilność techników żywienia”
nr. 2020-1-PL01-KA102-081277
termin wyjazdu: 05.09.2021 - 18.09.2021

Technik żywienia/ kucharz/ cukiernik

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

1

Bednarski Paweł

1SBK

2

Kaczan Maja

1 SBC

3

Karvatska Alina

1TŻ

4

Kowalik Oliwia

3 TŻ

5

Kozdroń Patrycja

2 TŻ

6

Lech Daniel

1SBK

7

Lisewska Emilia

2 TŻ

8

Naróg Natalia

3 TŻ

9

Olech Ewelina

4TŻ

10

Oniszczuk Krystian

1SBK

11

Pawlaczyk Gabriela

2TŻp

12

Piekarski Dawid

2 TŻ

13

Samborska Daria

1SBC

14

Samolej Martyna

2 TŻ

15

Siwiec Julia

2 TŻ

16

Szadura Natalia

1 SBC

17

Świderczuk Aleksandra

2 TŻ

18

Włoch Angelika

2 TŻ

19

Zając Monika

1 SBC

 

Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy.
 
Jednocześnie informujemy, że na platformie  TEAMS powstanie grupa, na której będzie można uzyskać informacje o dokumentach niezbędnych do wyjazdu (dowód osobisty lub paszport oraz karta EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - należy wyrobić ją samodzielnie w oddziale NFZ - osobiście lub drogą mailową).
 
Wymagane dokumenty trzeba będzie okazać na zebraniu w sprawie wyjazdu, które wstępnie planowane jest na sierpień 2021 - dokładana data zostanie ustalona i podana do wiadomości.

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 226

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad