Uwaga! Wymagane jest wniesienie opłaty wysokości

Duplikat Świadectwa: 26

Duplikat Legitymacji: 9

 

Na konto nr58 8689 0007 6001 3998 2000 0190

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach o. w Świdniku

PDF Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

PDF Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa