norwid

Cyprian Kamil Norwid, pochodził ze szlacheckiej rodziny, herbu Topór. Urodził się w majątku matki, mazowieckiej wsi Laskowo-Głuchy, ochrzczony w pobliskim kościele parafialnym w Dąbrówce, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa oraz akt chrztu. Ojciec Cypriana, Jan, był plenipotentem (pełnomocnikiem) Radziwiłłów, matka – Ludwika była jego trzecią żoną. Cztery lata po jego narodzinach zmarła jego matka, a opiekę nad Cyprianem i jego rodzeństwem przejmuje prababka, miecznikowa Hilaria Sobieska. Po śmierci prababki w 1830 roku rodzina Norwidów przenosi się do Warszawy. W 1835 roku umiera ojciec poety. Opiekunem sierot zostaje ojczym matki, ojciec chrzestny Cypriana, właściciel ziemski, Ksawery Dybowski.

Cyprian jako uczeń klasy piątej przerywa naukę w gimnazjum i przenosi się do szkoły malarskiej Aleksandra Kokulara. Za swojego mistrza w sztuce uznaje artystę malarza Jana Klemensa Minasowicza. Nieregularna i przerywana edukacja Norwida sprawiła, że w dużej mierze był samoukiem.

 

 W 1842 roku młody poeta zaręcza się z bliżej nieznaną Kamilą L., a potem wyjeżdża za granicę aby studiować rzeźbę. W czasie krótkiego pobytu w Wenecji, w 1844 roku, otrzymuje list od narzeczonej, zrywający zaręczyny. Norwid reaguje na tę wieść depresją.

Cyprian Kamil Norwid pisał wiersze, dramaty, poematy, nowele, traktaty i eseje. Uprawiał rzeźbę, rysunek, rytownictwo. Malował akwarele i akwaforty, wykonywał litografie. Był znawcą  muzyki. Tłumaczył Dantego, Szekspira, Byrona i innych pisarzy. Miał zdolności oratorskie i deklamatorskie. Aż trudno uwierzyć, że epoka romantyzmu pogrążyła w niepamięć tak wybitnego i wszechstronnie utalentowanego twórcę.

Zmarł w przytułku dla nędzarzy pod Paryżem. Pochowano go w zbiorowej mogile. Dopiero następne pokolenia w pełni doceniły geniusz Norwida. W 2001 roku miało miejsce symboliczne przeniesienie prochów poety do Krakowa i złożenie ich w krypcie na Wawelu.

 

 

DZIEŁA CYPRIANA KAMILA NORWIDA


Liryka:

 • Bema pamięci żałobny rapsod
 • Fortepian Szopena
 • Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...
 • Do obywatela Johna Brown
 • Larwa
 • W Weronie
 • Moja piosnka II
 • Nerwy
 • Pielgrzym


Poematy:

 • Pompeja
 • Niewola. Rapsod
 • Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem.
 • EPIMENDES. Przypowieść
 • Fulminat. Rapsod


Proza:

 • Łaskawy opiekun czyli Bartłomiej Alfonsem
 • Czarne kwiaty
 • Białe kwiaty
 • Ostatnia z bajek


Nowele:

 • Ad leones!
 • Stygmat
 • Archeologia
 • Dwie powieści


Dramaty:

 • Noc tysiączna druga. Komedia
 • Wanda
 • Krakus. Książę nieznany
 • Słodycz
 • Aktor. Komediodrama
 • Rzecz o wolności słowa
 • Pierścień Wielkiej Damy, czyli Ex-machina Durejko