LP.

Data/numer pisma

Urząd

Opis

1

31 sierpnia 1961

SZ2-11/138/61

Zarządzenie Ministra oświaty

Z dniem 1 września 1961 utworzono Technikum Mechaniczne w Świdniku

2

22 maja 1974

O-Sz-o23/53/74

Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie

Z dniem 1 września 1974 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Świdniku.

Szkoła prowadzona była pod wspólnym kierownictwem z wygasającym technikum mechanicznym i technikum mechanicznym dla pracujących.

3

23 maja 1974

O-Sz-o23/46/74

Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie

Z dniem 1 września 1974 otwieracie Policealnego Studium Zawodowego nr 1 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Świdniku

4

23 maja 1974

O-Sz-o23/55/74

Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie

Z dniem 1 września 1974 roku otwarcie Wydziału Dokształcającego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Świdniku

5

21.02.1997

OKU-1-5090/27/76

Zarządzenie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie

Z dniem 1 września 1977 likwidacja Wydziału Dokształcającego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1

6

04.03.1976r.

O-SZ-023/64/76

Zarządzenie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie

Z dniem 1 września 1976 roku otwarcie Liceum Ekonomicznego dla Pracujących w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Świdniku.

7

09.02.1978

OKS-0138/2/78

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania

Z dniem 1 września 1978 roku otwarcie Średniego Studium Zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Świdniku

8

20.06.1980

OKS-0138/29/80

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania

Z dniem 1 września 1980r. tworzy się zbiorczy zakład szkolny o nazwie „Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku”dawniej „Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Świdniku”

W skład zbiorczego zakładu szkolnego wchodzą:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Świdniku

Policealne Studium Zawodowe nr 1 w Świdniku

Średnie Studium Zawodowe w Świdniku

Liceum Ekonomiczne dla Pracujących w Świdniku

9

05.02.1981r.

OKS-0138/9/81

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania

Otwarcie z dniem 1 września 1981r. Technikum Odzieżowego dla Pracujących w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku.

10

14.02.1983r.

OKS-0183/9/83

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania

Z dniem 1 września 1983 roku otwiera się Technikum Odzieżowe (młodzieżowe) w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku.

11

02.01.1987r.

OKS-0183/3/87

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania

Z dniem 1 września 1987 roku otwiera się Liceum Zawodowe nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku.

12

25.07.1994r.

WP-Z-014-28/BS/94

Akt Założycielski Kurator Oświaty w Lublinie

Z dniem 1 września 1994 roku otwiera się Liceum Handlowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku

13

30.06.1995r.

WKZiU-014-24-JS/95

Akt Likwidacji szkoły publicznej Kurator Oświaty w Lublinie

Z dniem 31 sierpnia 1995 roku zlikwidowano Średnie Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku

14

21.06.1996r.

WKZiU-014-75-JS/96

Akt Likwidacji szkoły publicznej Kurator Oświaty w Lublinie

Z dniem 31 sierpnia 1996 roku zlikwidowano Technikum Odzieżowe dla Pracujących w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku

15

02.03.1991r.

uchwała nr V/36/99

Uchwała oraz

Akt Nadania Imienia Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku

Z dniem 2 marca 1999 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku otrzymuje imię Cypriana Kamila Norwida

16

28.09.1999r.

uchwała nr XII/66/99

Uchwała oraz Akt Założycielski Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku

Z dniem 1 września 1999r. tworzy się Technikum Handlowe w Świdniku. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

17

29.02.2000r.

uchwała nr XVIII/97/2000

Uchwała oraz Akt Założycielski Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku

Z dniem 1 września 2000r. tworzy Liceum Techniczne w Świdniku w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

18

31.03.2000r.

GKN.GT.7723-1/36/6/00

Wojewoda Lubelski

Z dniem 1 stycznia 1999r. Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku dotąd prowadzony przez Kuratorium Oświaty w Lublinie został przejęty przez Powiat Świdnicki.

19

27.02.2001r.

uchwała nr

XXIX/177/01

Uchwała oraz Akt Założycielski Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku

Z dniem 1 września 2001 roku tworzy Technikum Handlowe w Świdniku. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

20

23.04.2002r. 
uchwała nr XXXVIII/223/02

Uchwała  Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku

Z dniem 1 września 2002r. przekształca się Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

W skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku wchodzą:

3-letnie II Liceum Profilowane

4-letnie Technikum

2-letnia Szkoła Zawodowa nr 2

21

17.09.2002r.

uchwała nr XLI/247/02

Uchwała oraz Akt Zmiany Nazwy Szkoły Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku

Z dniem 1 września 2002r. zmienia się dotychczasową nazwę „Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku” skreślając wyraz „Zawodowych” w związku z czym Szkoła otrzymuję nazwę:

„Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku”

22

29.08.2003r.

uchwała nr

IX/54/03

Uchwała  Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku

Z dniem 1 września 2003r. tworzy Technikum Handlowe dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

23

27.04.2004r.

uchwała nr

XVI/82/04

Uchwała  Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku

Z dniem 1 września 2004 roku w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku:

- przekształca się Technikum Handlowe w 3-letnie Technikum Uzupełniające.

- przekształca się Technikum Handlowe dla Dorosłych w trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.

- tworzy się dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

- tworzy się dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

07.10.2004r.

uchwała nr 41/40/04

Uchwała Zarządu Powiatu w Świdniku

Nadaje się numer porządkowy dla Technikum - Technikum Nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

25

26.04.2005r.

uchwała nr XXVII/164/05

Uchwała  Rady Powiatu w Świdniku

Z dniem 1 września 2005r. przekształca się Policealne Studium Zawodowe w Szkołę Policealną nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

26

31.01.2006r.

uchwała nr 18/5/06

Uchwała Zarządu Powiatu w Świdniku

Nadaje się numer porządkowy dla technikum uzupełniającego - Technikum Uzupełniające nr 2 oraz dla technikum uzupełniającego dla dorosłych - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 2 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

27

01.09.2004r.

-

Likwidacja następujących szkół:

- 4 letnie Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej

- 4 letnie Liceum Techniczne na podbudowie szkoły podstawowej

- 3 letnie Technikum Odzieżowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

28

22.06.2010

Uchwała Rady Powiatu w Świdniku

Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum oraz 8-letniej klasy podstawowej. Szkoła 3-letnia

29

26.06.2012

uchwała nr XXI/121/12

Uchwała Rady Powiatu w Świdniku

Likwidacja Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku

30

26.06.2012

uchwała nr XXI/123/12

Uchwała Rady Powiatu w Świdniku

Likwidacja Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świdniku

31

26.06.2012

uchwała nr XXI/139/12

Uchwała Rady Powiatu w Świdniku

Stopniowa Likwidacja II Liceum Profilowanego w Świdniku

32

26.06.2012

uchwała nr XXI/141/12

Uchwała Rady Powiatu w Świdniku

Stopniowa Likwidacja Technikum Uzupełniającego nr 2 w Świdniku