Zasady bezpieczeństwa w sieci PDF Drukuj
wtorek, 31 sierpnia 2021 00:00

Zasady bezpiecznej pracy w sieci na zajęciach zdalnych
w Zespole Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
 
1. Nauczyciel podczas pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zagrożeniem COVID-19 może korzystać ze sprzętu komputerowego udostępnionego przez Szkołę. 
2. W przypadku korzystania podczas pracy, o której mowa w ust. 1, ze sprzętu prywatnego, nauczyciel dba o to, aby posiadany system operacyjny był aktualny, w szczególności aby zostały zainstalowane wszystkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa oraz program antywirusowy. 
3. Podczas nauczania zdalnego zaleca się dziennik elektroniczny do komunikacji oraz platformę Microsoft Teams do prowadzenia zajęć.
4. Uczeń w okresie nauki zdalnej korzysta z systemu operacyjnego z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami związanymi z bezpieczeństwem. 
5. W czasie nauki zdalnej zaleca się niekorzystanie z publicznych punktów dostępu do internetu, lecz wyłącznie z zaufanego połączenia. 
6. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy w sieci należy zachować następujące zasady: 
- korzystaj z oprogramowania antywirusowego 
- nie otwieraj wiadomości od nieznajomych osób
- pobieraj pliki tylko ze sprawdzonych źródeł
- nie klikaj w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e- mail. 
- nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł
- chroń swoje konta na serwisach społecznościowych 
- stosuj mocne, trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr 
- czytaj regulaminy
- sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL zapewniając poufność i transmisji danych
- pamiętaj, że osoba, którą poznasz w sieci może nie być tym, za kogo się podaje
- bądź ostrożny, jeśli chcesz spotkać się z osobami poznanymi przez Internet! 
- nie publikuj swoich zdjęć oraz swoich znajomych bez ich zgody. 
 
Renata Maziarz 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr.1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
 
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad