Otwarci na wiedzę
Zakończenie projektu: „Otwarci na wiedzę" PDF Drukuj
środa, 13 stycznia 2021 08:14

W Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku dobiega końca realizacja projektu: Otwarci na wiedzę” współfinansowanego z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, numer i nazwa działania 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Nr 2 oraz ZSZ/Szkole Branżowej, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 206 uczniów i 20 nauczycieli, mających na celu podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to kwota 1 510 393, 20 zł. Termin realizacji zadań: 01.10.2018- 28.02.2021.

Zadania w projekcie obejmowały realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych takich jak: doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia rozwijające z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu z biologii, geografii czy zajęcia wyrównawcze z matematyki. Dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności organizowane były dodatkowe, indywidualne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki oraz zajęcia rozwijające kreatywność. Ponad 140 uczniów szkoły brało udział w szkoleniach komputerowych DIG COMP. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu zewnętrznego uczniowie zdobyli certyfikaty umiejętności komputerowych. Uczestnicy otrzymywali podczas zajęć ciepłe posiłki lub korzystali z przerw kawowych. Otrzymali również podręczniki, materiały biurowe i piśmiennicze.

Beneficjentami projektu byli również nauczyciele, którzy doskonalili swoje umiejętności uczestniczyli w nast. szkoleniach: kurs języka angielskiego z egzaminem zewnętrznym, kurs kompetencji cyfrowych Dig Comp z certyfikatem, szkolenie z zakresu sposobów postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole, szkolenie o tematyce rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi. Ponadto trzech nauczycieli uczestniczyło w studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki.

Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych i komputerowych, do których zostało zakupione nowe wyposażenie, m.in. tablice interaktywne, projektor multimedialny, wizualizery, drukarki i laptopy do sal komputerowych, pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej i biologicznej, takie jak globusy, mapy, atlasy, ciśnieniomierze, mikroskopy czy fantomy. Również biblioteka szkolna została wzbogacona dodatkowymi pomocami dydaktycznymi, literaturą fachową, słownikami i podręcznikami.

Zespół projektowy ma nadzieję, że zdobyte przez uczestników projektu umiejętności i kwalifikacje oraz uzupełnienie wyposażenia pracowni przedmiotowych przyczyni się do zwiększenia szans w przyszłym zatrudnieniu uczniów „Norwida” oraz przyniesie wymierne korzyści w dalszym rozwoju szkoły.


Zapraszamy do galerii zdjęć 

Więcej…
 
Regulamin organizacji i przeprowadzania zajęć w systemie zdalnym w projektach PDF Drukuj
czwartek, 22 października 2020 12:03

Regulamin organizacji i przeprowadzania zajęć 
w systemie zdalnym lub mieszanym z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020

 
Realizacja projektu Otwarci na wiedzę. PDF Drukuj
poniedziałek, 04 marca 2019 12:53

otwarci-na-wiedzę

W naszej szkole trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych: „Otwarci na wiedzę”. W ramach projektu uczniowie bezpłatnie uczestniczą w dodatkowych szkoleniach pozalekcyjnych takich jak np. zajęcia rozwijające z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu z biologii, geografii, zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności organizowane są dodatkowe, indywidualne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego oraz matematyki.

Podczas zajęć uczniowie korzystają z zakupionych podręczników, ćwiczeń, atlasów, słowników.

140 uczniów szkoły bierze udział w szkoleniach komputerowych DIGCOMP. Poprzez odbycie szkolenia, podnoszącego wiedzę i umiejętności komputerowe, można nabyć kompetencje cyfrowe a następnie, poprzez certyfikację umiejętności komputerowych, potwierdzić je odpowiednim certyfikatem, np. Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL – ECDL Profile DIGCOMP.

Zajęcia te odbywają się w salach dydaktycznych oraz komputerowych do których zostało zakupione nowe wyposażenie, m.in. 2 tablice interaktywne, projektor multimedialny, 3 wizualizjery umożliwiające wyświetlenie np. tekstu bądź obrazu z książki na dużym ekranie, nowe drukarki oraz laptopy do sal komputerowych.

Powyższe szkolenia dostępne będą również od 1 września dla absolwentów 3 klasy gimnazjum oraz 8 klasy szkoły podstawowej, którzy zdecydują się na naukę w naszej szkole.

 
Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji koordynatora projektu PDF Drukuj
wtorek, 08 stycznia 2019 00:00

zaproszenie-ZS-2018

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji:

 Koordynatora projektu 
Otwarci na wiedzę nr RPLU.12.06.00-06-0004/17

 01 października 2018 - 30 czerwca 2020 r.

  Koordynatora projektu 

 Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – II Edycja nr RPLU.12.04.00-06-0014/17

 01 października 2018 - 31 października 2019 r.

  Koordynatora projektu 

Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – III Edycja nr RPLU.12.04.00-06-0051/17

 01 marca 2019 - 31 sierpnia 2021 r.

 Druk formularzy ofertowych oraz szczegółowy wykaz obowiązków i wymagań w załącznikach.

 Termin składania ofert: do godziny 12:00, 18 stycznia 2019

Miejsce składania ofert : Sekretariat Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku.


Załączone pliki:
Pobierz (form ofert.doc)form ofert.doc1897 Kb
Pobierz (zapytanie koordynatorzy.pdf)zapytanie koordynatorzy.pdf170 Kb
 
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na studia podyplomowe PDF Drukuj
czwartek, 08 listopada 2018 15:19
W załączeniu znajduje się regulamin zwrotu kosztów na studia podyplomowe w projekcie "Otwarci na wiedzę".
 
 
Więcej artykułów…
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad