Matura
Matura 2021 - Egzamin poprawkowy PDF Drukuj
piątek, 13 sierpnia 2021 06:00

MATURA 2021 – EGZAMIN POPRAWKOWY

Egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00.

Egzamin odbędzie się w salach na II piętrze:

Matematyka w salach: 57, 58, 59 i 66

Język polski w sali: 50

Język angielski w sali: 56

Wykaz zdających absolwentów w poszczególnych salach będzie umieszczony na drzwiach wejściowych.

W dniu egzaminu należy zgłosić się do szkoły najpóźniej o godzinie 8.30 z dokumentem tożsamości, czarnym długopisem i przyborami dozwolonymi na egzaminie.

W szkole obowiązuje nakaz używania maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos.

 

 
Termin poprawkowy egzaminów maturalnych PDF Drukuj
poniedziałek, 05 lipca 2021 08:46

TERMIN POPRAWKOWY EGZAMINÓW MATURALNYCH

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony. 
 
2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314, który znajduje się w pliku poniżej), zgodnie z deklaracją ostateczną. 28 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.
 
3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 lipca 2021 r. 
 
4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2021 r. 
 
5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym. 
 
6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. 
 
7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.
 
Załączone pliki:
Pobierz (Załącznik 7_2314.pdf)Załącznik 7_2314.pdf554 Kb
 
Egzaminy maturalne 2020/2021 PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 10:00

EGZAMINY MATURALNE 2020/2021 - CKE I OKE

Proszę kliknąć na jeden z poniższych kafeleków, żeby przejść na strony CKE lub OKE. Strony te zawierają wszelkie informacje dotyczące egzaminów maturalnych.

 
Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 09:00

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW MATURALNYCH

W poniższym załączniku znajduje się komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący harmonogramu przeprowadzania egzaminów maturalnych.

 

 
Wytyczne dot. organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 08:00

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2021 R.

W poniższym załączniku znajduje się dokument przedstawiający wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów (w tym także egzaminów maturalnych) w 2021 r.

 

 
Egzaminy maturalne - przybory pomocnicze PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 07:00

EGZAMINY MATURALNE - PRZYBORY POMOCNICZE

Lista przyborów i materiałów pomocniczych, z których uczniowie mogą korzystać na egzaminie maturalnym.

Załączone pliki:
Pobierz (Informacja o przyborach.pdf)Informacja o przyborach.pdf54 Kb
 
Harmonogram konsultacji dla maturzystów 2020/2021 PDF Drukuj
poniedziałek, 07 czerwca 2021 06:00

HARMONOGRAM KONSULTACJI 2020/2021 -
EGZAMINY MATURALNE

- konsultacje realizowane są przez nauczycieli według harmonogramu zamieszczonego w załączniku,

- podstawową formą konsultacji są zajęcia wykorzystując aplikację Teams (ustalone spotkania),

- uczeń zgłasza wolę uczestnictwa w konsultacjach w porozumieniu z nauczycielem,

- w sytuacji wymaganej konsultacji indywidualnej istnieje możliwość zorganizowania w formie stacjonarnej.

 
Egzaminy maturalne 2020/2021 w ZS Nr 1 w Świdniku PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2021 09:00

EGZAMINY MATURALNE 2020/2021 R. W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. C. K. NORWIDA W ŚWIDNIKU

 

1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231401.pdf) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej.

3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a) język polski
b) matematyka
c) język obcy nowożytny
Więcej…
 
Komunikat - dostosowanie warunków i form przeprowadzenia matury PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2021 05:00

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW MATURALNYCH

W poniższym załączniku znajduje się komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

Załączone pliki:
Pobierz (Komunikat Dyrektora CKE.pdf)Komunikat Dyrektora CKE.pdf909 Kb
 
Informacje o egzaminie maturalnym z 05.01.20211 PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2021 03:00

INFORMACJE O EGZAMINACH MATURALNYCH Z 05.01.2021 R.

Informacje o egzaminie maturalnym z 05.01.2021 znajdują się tutaj.

 
Uwaga Maturzyści! PDF Drukuj
poniedziałek, 14 grudnia 2020 13:10

UWAGA MATURZYŚCI!

 

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 

Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

 

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych

Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne zostały przekazane do publicznych konsultacji. Każdy zainteresowany mógł przesłać swoje opinie do MEN. Otrzymaliśmy ich prawie 2,5 tys. (2 487). To opinie zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń.

Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:
 w przypadku egzaminu maturalnego:

  • z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
  • z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

 

Więcej…
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad