Matura
Zasady organizacji egzaminów maturalnych oraz harmonogram dla zdających - maj 2021 PDF Drukuj
czwartek, 06 maja 2021 02:00

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI EGZAMINÓW MATURALNYCH ORAZ HARMONOGRAM DLA ZDAJĄCYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. C. K. NORWIDA W ŚWIDNIKU

 
W poniższym załączniku znajduje się dokument opisujący szczegółowe zasady organizacji egzaminów maturalnych w maju 2021r. oraz harmonogram dla zdających.

 

 
Egzaminy maturalne 2020/2021 PDF Drukuj
wtorek, 27 kwietnia 2021 00:00

EGZAMINY MATURALNE 2020/2021

Proszę kliknąć na poniższy kafelek, żeby przejść na stronę zawierającą harmonogramy, komunikaty i informacje CKE dotyczące egzaminu maturalnego.

 
Egzaminy maturalne 2020/2021 w ZS Nr 1 w Świdniku PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2021 09:00

Egzaminy maturalne 2020/2021 r. w Zespole Szkół Nr 1
im. C. K. Norwida w Świdniku

 
1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231401.pdf) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej.

3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a) język polski
b) matematyka
c) język obcy nowożytny
Więcej…
 
Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2021 08:00

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO - KOMUNIKAT DYREKTORA CKE

W poniższym załączniku znajduje się komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczący harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego.

 

 
Komunikat - dostosowanie warunków i form przeprowadzenia matury PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2021 05:00

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

W poniższym załączniku znajduje się komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

Załączone pliki:
Pobierz (Komunikat Dyrektora CKE.pdf)Komunikat Dyrektora CKE.pdf909 Kb
 
Wytyczne dla zdających maturę PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2021 04:00

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW MATURALNYCH

W poniższym załączniku znajduje się wytyczne dotyczące przeprowadznia egzaminów maturalnych.

 

 
Informacje o egzaminie maturalnym z 05.01.20211 PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2021 03:00

Informacje o egzaminie maturalnym z 05.01.2021

Informacje o egzaminie maturalnym z 05.01.2021 znajdują się tutaj.

 
Przybory i materiały pomocnicze - matura PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2021 02:00

PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH ZDAJĄCY W NOWEJ I STAREJ FORMULE MOGĄ KORZYSTAĆ NA EGZAMINIE MATURALNYM

Lista przyborów i materiałów pomocniczych, z których uczniowie mogą korzystać na egzaminie maturalnym.

Załączone pliki:
Pobierz (Informacja o przyborach.pdf)Informacja o przyborach.pdf54 Kb
 
Harmonogram konsultacji dla maturzystów 2020/2021 PDF Drukuj
czwartek, 22 kwietnia 2021 01:00

Konsultacje dla maturzystów w Zespole Szkół Nr 1
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku - 2020/2021

- konsultacje realizowane są przez nauczycieli według harmonogramu zamieszczonego w załączniku,

- podstawową formą konsultacji są zajęcia wykorzystując aplikację Teams (ustalone spotkania),

- uczeń zgłasza wolę uczestnictwa w konsultacjach w porozumieniu z nauczycielem,

- w sytuacji wymaganej konsultacji indywidualnej istnieje możliwość zorganizowania w formie stacjonarnej.

 
Uwaga Maturzyści! PDF Drukuj
poniedziałek, 14 grudnia 2020 13:10

Uwaga maturzyści!

 

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 

Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

 

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych

Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne zostały przekazane do publicznych konsultacji. Każdy zainteresowany mógł przesłać swoje opinie do MEN. Otrzymaliśmy ich prawie 2,5 tys. (2 487). To opinie zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń.

Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:
 w przypadku egzaminu maturalnego:

  • z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
  • z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

 

Więcej…
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad