Zajęcia dodatkowe w ramach projektów unijnych PDF Drukuj
piątek, 26 marca 2021 11:43

Szkoła organizuje następujące zajęcia dodatkowe w ramach projektów unijnych:

Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych:

Technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych: 
- Warsztaty cukiernictwa artystycznego (tech.żywienia i usług gastr.),
- Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznej pracowni komputerowej w turystyce i hotelarstwie, 
- Zajęcia infor.matyczne z wykorzystaniem specjalistycznej pracowni komputerowej w gastronomii,  
- Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe (tech. hotelarstwa oraz tech.żywienia i usług gastr.):
- Warsztaty kulinarno-kelnerskie przygotowujące do pokazów U w czasie WTTG "Gastro Travel",
- Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawawansowane U (tech. żywienia i usług gastr.): "Gotuj z VIP-em i Norwidem".

 
Technik hotelarstwa:
- Menadżer turystyki/recepcjonista,
- Barman VCC,
- J.angielski VCC dla barmanów,
- J.angielski VCC dla organizatorów ruchu turystycznego.

Technik żywienia i usług gastronomicznych:
- Prof. menadżer gastronomii,
- Dietetyk z poszerzonym programem żywienia sportowców,
- Carving z dekorowaniem potraw,
- Barman VCC,
- J.angielski VCC dla barmanów,
- Obsługa kas fiskalnych VCC,
- Florysta VCC,
- Kurs prawa j.kat.B.
 
Techn.logistyk:
- Kurs prawa j.kat.B,
- Kurs obsługi wózków widłowych,
- Obsługa kas fiskalnych VCC,
- J.angielski VCC dla logistyków.

ZSZ: kierunek kucharz/piekarz:
- Barman VCC,
- J.angielski VCC dla barmanów,
- Obsługa kas fiskalnych VCC.
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad