Dostęp dla rodziców do dziennika elektronicznego PDF Drukuj

Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego rodzic musi przekazać swój adres e-mailowy wychowawcy klasy.

Wychowawca klasy wpisze adres e-mail do systemu.

Następnie należy przejść do witryny dziennika elektronicznego za pomocą obrazka dostępnego na dole naszej strony internetowej.

 

dziennik

 

Utworzenie lub zmiana hasła:

W polu nazwa użytkownika należy wpisać adres e-mail podany wychowawcy po czym kliknąć na link "Przywróć dostęp"

Następnie należy zaznaczyć pole potwierdzające, że nie jest się robotem, wpisać ponownie adres e-mail oraz kliknąć "Wyślij wiadomość". 

Po wykonaniu powyższej czynności nad oknem logowania pojawi się komunikat informujący o wysłaniu maila z linkiem do resetowania hasła.

W zależności od poczty której Państwo używacie różnie może zostać przeniesiona powyższa wiadomość, może się znajdować w folderze "Inne", "Oferty", "Spam" itp,  jeśli nie ma w głównym folderze "Odebrane" należy przeszukać skrzynkę pocztową.

Proszę postępować według instrukcji zawartej w mailu. Procedurę tę można powtórzyć w przypadku zapomnienia hasła.

 

Logowanie:

Po utworzeniu hasła należy przejść na stronę główną dziennika i jeszcze raz wpisać login (adres-email) i hasło, po zalogowaniu należy wybrać przycisk Witryna dla rodziców/ucznia

 

Problemy:

Jeżeli po kliknięciu linku "Przywróć dostęp" pojawi się komunikat o braku uprawnień dla konta oznacza to że adres nie został jeszcze wpisany do systemu w takim przypadku należy się skontaktować z wychowawcą.

W przypadku gdy podczas logowania na konto aplikacji Dziennik pojawia się komunikat o braku uprawnień należy sprawdzić czy:

· Logujemy się na poprawny adres Dziennika naszej szkoły – link znajduje się na stronie szkolnej.

· Adres e-mail na który się chcemy zalogować został (poprawnie)wpisany przez wychowawcę/pracownika sekretariatu do danych ucznia/rodzica.

· Przy pierwszej próbie logowania ustaliliśmy hasło zgodnie z procedurą odzyskiwania dostępu.

Jeśli pomimo spełnionych powyższych warunków dalej nie mamy dostępu należy spróbować zalogować się z innego komputera lub innej przeglądarki oraz wyczyścić „ciasteczka" używanej przeglądarki.

Po wyczyszczeniu należy uruchomić ponownie przeglądarkę i spróbować zalogować się do Dziennika.

Komunikat o_braku_uprawnie_do_korzystania_z_Dziennika

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad