Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 6674
2 Kopiowanie danych w dzienniku 1690
3 Przedmioty w klasach pierwszych 4203
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 1741
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 1555
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 1982
7 Do pobrania 2017
8 Logowanie do poczty szkolnej 4280
9 Plan Lekcji 2016/2017 1816

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad