Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 5292
2 Kopiowanie danych w dzienniku 1439
3 Przedmioty w klasach pierwszych 1591
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 1513
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 1342
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 1585
7 Do pobrania 1793
8 Logowanie do poczty szkolnej 3343
9 Plan Lekcji 2016/2017 1203

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad