Informacje dla Nauczycieli

Hasło dla nauczycieli dostępne w sekretariacie.

1 Logowanie do dziennika 5557
2 Kopiowanie danych w dzienniku 1531
3 Przedmioty w klasach pierwszych 1684
4 Podręczniki użytkowania dzienników do pobrania 1601
5 Dlaczego niektóre rozkłady trafiają do złych przedmiotów? 1428
6 Importowanie rozkładów w nowym dzienniku 1671
7 Do pobrania 1884
8 Logowanie do poczty szkolnej 3578
9 Plan Lekcji 2016/2017 1302
10 Ogłoszenie dla nauczycieli 15

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad