Dzień 5 PDF Drukuj
sobota, 06 maja 2023 00:00

Podczas kolejnego dnia we Włoszech na praktykach zawodowych uczniowie z kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych obliczali na podstawie receptur zapotrzebowanie na produkty do przygotowania potraw, szacowali koszty przygotowania potraw. Potem zajmowali się dobieraniem metod i technik przygotowania dań w zależności od zastosowanych produktów oraz obróbką wstępną brudną: sortowanie, mycie, oczyszczanie, płukanie produktów. Technicy Logistyki poznawali wpływ układu stref na funkcjonowanie magazynu. Zajmowali się również takimi zagadnieniami jak wskaźniki optymalizacji zagospodarowania powierzchni magazynowej i zastosowanie metod wyznaczania najlepszego rozwiązania w zakresie zagospodarowania powierzchni i przestrzeni magazynowej. Później uczniowie dobierali urządzenia pomiarowe do określania ilości i jakości zapasów i ćwiczyli korzystanie z urządzeń transportu bliskiego do przemieszczania zapasów w magazynie. Tego dnia uczniowie kształcący się na kierunku Technik Hotelarstwa zajęli się przyjmowaniem oraz realizacją zamówień gości w zakresie usług dodatkowych. Ich zadaniem było zorganizowanie usług dodatkowych zgodnie z przyjętym wcześniej zamówieniem.

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061552 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad