Konkurs plastyczny Polska Niepodległa - Wyniki PDF Drukuj
czwartek, 12 listopada 2020 08:48

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 

”POLSKA NIEPODLEGŁA”

 

We wtorek, 10 listopada 2020r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na plakat o tematyce patriotycznej „Polska Niepodległa”. Konkurs skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Nr1, im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku. Celem konkursu było promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.

Jury w składzie: p. Agata Mazur oraz p. Małgorzata Frąc-Żurek, oceniało zawartość merytoryczną, zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu, formę estetyczną pracy oraz wykorzystanie różnych technik plastycznych.

 

Przyznane zostały następujące miejsca, które zostaną nagrodzone:

I Miejsce

Emilia Wiak kl. 2TLG

 

II Miejsce

Adrian Kwiecień kl. 2 TŻP

 

III Miejsce

Kacper Kwiatosz kl. 2TŻP

 

 

Mamy również kilka prac którym należy się wyróżnienie:

Angelika Czoska 2LO

 

Bartek Galant 1TŻ

 

Nagrody wraz z dyplomami, będą wręczone uczniom po powrocie do szkoły.

Prosimy również uczniów (w miarę możliwości) o dostarczenie prac w formie papierowej do Sekretariatu ZS. Nr 1 w Świdniku lub przechowanie ich i dostarczenie po powrocie do szkoły.

 

 Gratulujemy

 Agata Mazur

Małgorzata Frąc-Żurek

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad