Liderzy Frekwencji V 2023 PDF Drukuj
poniedziałek, 12 czerwca 2023 00:00

Liderzy frekwencji IX Xi 2016

Prezentujemy frekwencję klas
Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida
w Świdniku
w maju 2023 r.

 

Średnia frekwencja w maju 2023 wyniosła 74,52% i wzrosła od kwietnia 2023 o 2,02%.

Najwyższą frekwencję w maju 2023 r. uzyskały klasy

- 1TLA,  2 TŻ, 1 TLB.

 

W maju 2023 r. 17 osób uzyskało 100% frekwencję.

Łącznie 77 uczennic i uczniów Zespołu Szłół Nr 1 w Świdniku
spełniło kryterium - frekwencja 90% i wyższa w nauczaniu stacjonarnym.

 

W załączniku zestawienie danych w formacie pdf.

Uczennicom i Uczniom z najwyższą frekwencją, wyróżnionym klasom oraz Wychowawcom - GRATULUJEMY!

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej na korytarzu szkoły.

Liliana Sosnowska     

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad