Projekt „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” PDF Drukuj
środa, 19 kwietnia 2017 09:57
 
 
 Z przyjemnością informujemy, że we wtorek 18 kwietnia 2017 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku Krzysztof Gałan wspólnie z Dariuszem Kołodziejczykiem – Starostą Świdnickim oraz Wicestarostą Waldemarem Białowąsem podpisali umowę na dofinansowanie projektu z zakresu kształcenia zawodowego pt. „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu" w ramach działania 12.4. RPO WL (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020).
INFORMACJE O PROJEKCIE
Okres realizacji projektu: 2017-05-01 do 2018-08-31
Cel szczegółowy RPO WL 2014-2020: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych, staży i praktyk zawodowych dla uczniów Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych.
p2
p3p4
Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych:
a) Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych dla uczniów klas: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych,
b) Warsztaty cukiernictwa artystycznego (technik żywienia i usług gastronomicznych),
c) Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznego programie komputerowego w turystyce i hotelarstwie (technik hotelarstwa),
d) Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego w gastronomii (technik żywienia i usług gastronomicznych),
e) Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zaw. uczniów (technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych): „Warsztaty kulinarno-kelnerskie przygotowujące do pokazów w czasie Wojewódzkich Targów Turystyczno – Gastronomicznych Gastro Travel Świdnik",
f) Innowacyjne zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe uczniów (technik żywienia i usług gastronomicznych): "Gotuj z VIP-em i Norwidem" (przygotowujące do występu w programie telewizyjnym).
2. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (szkolenia z międzynarodowym certyfikatem VCC)
a) Technik hotelarstwa:
- Menadżer turystyki/recepcjonista
- Barman VCC
- Język angielski VCC dla barmanów
- Język angielski VCC dla organizatorów ruchu turystycznego
b) Technik żywienia i usług gastronomicznych:
- Profesjonalny menadżer gastronomii
- Dietetyk z poszerzonym programem żywienia sportowców
- Carving z dekorowaniem potraw
- Barman VCC
- Język angielski VCC dla barmanów
- Obsługa kas fiskalnych VCC
- Florysta VCC
c) Technik logistyk
- Kurs prawa jazdy kat.B
- Kurs obsługi wózków widłowych
- Obsługa kas fiskalnych VCC
- J.angielski VCC dla logistyków
d) ZSZ: kierunek kucharz:
- Barman VCC
- Język angielski VCC dla barmanów
- Obsługa kas fiskalnych VCC
3. Zwiększenie współpracy Technikum Nr 2 i ZSZ Nr 2 z pracodawcami poprzez realizację praktyk zawodowych i staży dla uczniów oraz szkolenia doskonalące i kursy zawodowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu
Zadanie obejmuje realizację staży zawodowych i praktyk dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w renomowanych zakładach pracy na terenie Lublina, Świdnika lub okolic oraz szkolenia doskonalące i kursy zawodowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z T i ZSZ.
Przed odbyciem stażu/praktyki uczniowie będą uczęszczali na szkolenie bhp.
Termin: staże VII-VIII.2017 i VII-VIII.2018.
Uczniowie po odbyciu stażu lub praktyki zawodowej otrzymają stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
4. Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych:
a) Doposażenie pracowni gastronomicznej,
b) Doposażenie pracowni obsługi konsumenta.
INFORMACJE DODATKOWE
Biuro projektu:
- gabinet zastępcy dyrektora szkoły – dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej
- gabinet kierownika szkolenia praktycznego (s.10) – dla uczniów technikum
Rekrutacja będzie prowadzona w miesiącach kwietniu i maju 2017.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Opracowała: Agnieszka Dziedzic
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad