zaproszenie do składania ofert - szkolenie BHP PDF Drukuj
wtorek, 13 czerwca 2017 15:09
Dyrektor ZSNr1 zaprasza do składania ofert na "Szkolenie BHP dla uczestników staży zawodowych u pracodawców" realizowanych w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Szczegółowy opis w załączeniu.
Oferty nalezy składać do 20.06.2017r. do godz. 11.00.
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad