Targi Edukacyjne
6s

Zespół Szkół Nr 1 im C. K. Norwida w dniu 14 kwietnia 2014 r. uczestniczył w Targach Edukacyjnych, które odbyły się w MOK w Świdniku. Uczniowie naszej szkoły prezentowali zawody, których uczą się w szkole. Wszyscy odwiedzający targi mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. Uczennice klasy 1 Th rozdawały ulotki informujące o kierunkach kształcenia w Norwidzie, a uczennice z klasy 1Tż częstowały gości własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad