Ślubowanie klas pierwszych

tn P1010133W dniu 07.11.2014 w Zespole Szkół nr 1 odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Następnie uczniowie klasy II Technikum nr 2 kształcącej w zawodzie technik logistyk zaprezentowali część artystyczną poświęconą 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad