Liderzy Frekwencji II 2024 PDF Drukuj
niedziela, 10 marca 2024 00:00

Liderzy frekwencji IX Xi 2016

Prezentujemy frekwencję klas Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida
w Świdniku w lutym 2024 r.

 

Średnia frekwencja w lutym 2024 wyniosła - 80,23% i wzrosła w stosunku do okresu od IX 2023 do I 2024 r.  (78,85%) o 1,38%

Najwyższą frekwencję w lutym 2024 r. uzyskały klasy
realizujące w tym miesiącu
praktyki zawodowe:

- 3TL,  3 TH, 3 TŻ.

Po 6 miesiącach szlachetnej rywalizacji o tytuł LIDERA FREKWENCJI pierwsze miejsce zajmuje klasa 2 TLA.

 

W lutym 2024 r. 95 osób uzyskało 100% frekwencję.

Łącznie 175 uczennic i uczniów Zespołu Szłół Nr 1 w Świdniku spełniło kryterium -
frekwencja 90% i wyższa w nauczaniu stacjonarnym
.

W załączniku zestawienie danych w formacie pdf.

Uczennicom i Uczniom z najwyższą frekwencją, wyróżnionym klasom oraz Wychowawcom - GRATULUJEMY!

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej na korytarzu szkoły.

Liliana Sosnowska

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad