Liderzy Frekwencji III 2024 PDF Drukuj
poniedziałek, 08 kwietnia 2024 00:00

Liderzy frekwencji IX Xi 2016

Prezentujemy frekwencję klas Zespołu Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku w marcu 2024 r.

Średnia frekwencja w marcu 2024 wyniosła - 74,48% i obniżyła się w stosunku do II 2024 r.  (80,23%) o 5,45%

Najwyższą frekwencję w marcu 2024 r. uzyskały klasy - 2 TLA, 4 TL, 3 TH.

Po 7 miesiącach szlachetnej rywalizacji o tytuł LIDERA FREKWENCJI pierwsze miejsce zajmuje 
klasa 2 TLA.

W marcu 2024 r. 17 osób uzyskało 100% frekwencję.

Łącznie 86 uczennic i uczniów Zespołu Szłół Nr 1 w Świdniku spełniło kryterium -
frekwencja 90% i wyższa w nauczaniu stacjonarnym
.

W załączniku zestawienie danych w formacie pdf.

Uczennicom i Uczniom z najwyższą frekwencją, wyróżnionym klasom oraz Wychowawcom - GRATULUJEMY!

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej na korytarzu szkoły.

Liliana Sosnowska

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad