Wyniki postępowania - sprzedaż i dostawa materiałów i surowców do prowadzenia „Kursu carvingu z dekorowaniem potraw” PDF Drukuj
czwartek, 22 lutego 2018 16:07

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert

na sprzedaż i dostawę surowców i materiałów do prowadzenia kursu "Carving z dekorowaniem potraw" w ramach projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków EFS
nie wpłynęła żadna oferta.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad