Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj
poniedziałek, 26 lutego 2018 20:24
W postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia „Specjalista do spraw promocji” – dla 9 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, hotelarskich i logistycznych w ramach projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie kryteriów określonych zapytaniu  jako najkorzystniejszą wybrano jedyną ofertę złożoną przez Wykonawcę: GLOW CONSULTING Joanna Żelasko, 20-060 Lublin, ul. Księżycowa 6/26.
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad