Wyniki postępowania - materiały piśmiennicze PDF Drukuj
środa, 16 sierpnia 2017 17:15

W odpowiedzi na zapytanie nr ZO/12/Pdg/07/2017, dotyczące sprzedaży i dostawy materiałów piśmienniczych dla uczestników projektu „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr RPLU.12.02.00-06-0198/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wpłynęły następujące oferty:
1. Miranex Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań; cena oferty brutto 1 905,30 PLN; data złożenia oferty 03.08.2017.
2. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o. o., ul. Rynek 10, 23-235 Annopol; cena oferty brutto 2 035,80 PLN; data złożneia oferty 08.08.2017.
3. FAMEX JASTRZĘBSCY spółka jawna, ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom; cena oferty brutto 2 098,44 PLN; data złożenia oferty 08.08.2017r.
4. ABC PAPIER Sp. z o.o., ul. Związkowa 27, 20-148 Lublin; cena oferty brutto 2 223,95 PLN; data złożenia oferty 08.08.2017r.
5. Dorota Paździor, Krępiec ul. Wąska 6A, 21-007 Mełgiew; cena oferty brutto 3 126,78 PLN; data złożenia oferty 01.08.2017r.
6. BIUROMIX Beata Kosiarska, ul. Partyzancka 3, 21-010 Łączna; cena oferty brutto 3 132,00 PLN; data złożenia oferty 08.08.2017r.

Informacja o wagach punktowych:
1. Miranex Sp. z o.o.
WP=1905,30 PLN / 1905,30 PLN*100=100
2. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o. o.
WP=1905,30 PLN / 2035,80 PLN*100=93,59
3. FAMEX JASTRZĘBSCY spółka jawna
WP=1905,30 PLN / 2098,44 PLN*100=90,80
4. ABC PAPIER Sp. z o.o.
WP=1905,30 PLN / 2335,95 PLN*100=81,56
5. Dorota Paździor
WP=1905,30 PLN / 3126,78 PLN*100=60,93
6.
BIUROMIX Beata Kosiarska
WP=1905,30 PLN / 3132 PLN*100=60,83

Wskazanie wybranej oferty - wyniku dokonanego rozpoznania, na podstawie określonego w zapytaniu o cenę kryterium najniższej ceny, zdecydowano, że zamówienie zostanie udzielone:
Miranex Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad