Wyniki postępowania - pomoce naukowe PDF Drukuj
środa, 16 sierpnia 2017 17:47

W odpowiedzi na zapytanie nr ZO/15/Pdg/07/2017 dotyczące na sprzedaży i dostawy mikroskopów (CZ I) oraz modelu budowy anatomicznej człowieka (CZ II) - „zad. 5 - tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce” w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr PLU.12.02.00-06-0198/16) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły następujące oferty:
CZ. I. P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin.
Wartość oferty 4 089,75 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych 75/100)
Cz. II. . P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin.
Wartość oferty 1 099,62 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 62/100)

Wskazanie wybranej oferty - w wyniku dokonanego rozpoznania, na podstawie określonego w zapytaniu o cenę kryterium najniższej ceny, zdecydowano, że zamówienie zostanie udzielone:
W Cz. I. P.U.H. MERITUM Adam Kruk
W. Cz. II. P.U.H. MERITUM Adam Kruk

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad