Wyniki postępowania - sprzęt AGD PDF Drukuj
czwartek, 17 sierpnia 2017 11:38

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu AGD w ramach „zad. 5 - tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce” w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr PLU.12.02.00-06-0198/16) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wpłynęły następujące oferty:
1. Hurtownia Sportowa KAL-SPORT, Al. Rajtana 8, 35-310 Rezszów, cena brutto 4615,00 PLN
(W ofercie stwierdzono błąd rachunkowy:poz3jest”2*120=480”; powinno być „2*120=240”, wartość brutto oferty to 4615PLN)
2. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, cena brutto 5229,96 PLN
3. Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubieniecki, Ul. Lubomira 29A, 62-090 Rokietnica, cena brutto 8000,00 PLN

Informacja o wagach punktowych:
1 Hurtownia Sportowa KAL-SPORT WP=4615pln/14615pln*100=100
2 Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak WP=4615pln/5229,96pln*100=88,24
3 Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubieniecki WP=4615pln/8000pln*100=57,69

Wartość złożonych ofert przekracza przeznaczone na ten cel środki. Zamówienie nie może zostać złożone.

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad