Wyniki postępowania - doposażenie pracowni biologiczno-chemicznej PDF Drukuj
czwartek, 28 września 2017 10:15

W odpowiedzi na zapytanie nr ZO/20/Pdg/09/2017 na sprzedaż i dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni biologiczno-chemicznej - „zad. 5 - tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce” w projekcie „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD” (Nr RPLU.12.02.00-06-0198/16) realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Cz. I. Szafa na odczynniki chemiczne; Cz. II. Sprzęt i wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej
wpłynęły następujące oferty:
CZ. I. Topserw, ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka; wartość oferty 3243,51 zł (uzyskała 90pkt)
Cz. II
- Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak, 73-110 Stargard, ul. Usługowa 3; wartość oferty 12 532,89 zł (uzyskała 75pkt)
- P.U.H. MERITUM Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin; wartość oferty 10 507,92 zł (uzyskała 90pkt)
Wpłynęła również oferta częściowaoferta firmy Manutan Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa - odrzucona jako niekompletna.

W wyniku dokonanego rozpoznania zdecydowano co następuje:
W Cz. I. Zamówienie nie może zostać udzielone, ponieważ kwota oferty znacznie przekracza przeznaczone na ten cel środki.
W Cz. II. Zamówienie zostanie udzielone P.U.H. MERITUM Adam Kruk

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad