informacja o wyniku postępowania - materiały do zajęć PDF Drukuj
środa, 23 stycznia 2013 13:36

Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
na zakup materiałów na potrzeby realizacji zajęć w ramach projektu „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Załączone pliki:
Pobierz (zawiadomienie materiały do zajęć.jpg)zawiadomienie materiały do zajęć.jpg566 Kb
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad