Klasa IV Tl na dniach otwartych UMCS
UMCS2 Warstwa-5W dniu 24 marca klasa IV Tl odwiedziła Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Uroczystości w ramach Drzwi Otwartych rozpoczęły się w Akademickim Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka". Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną poszczególnych jednostek UMCS. W ramach "Strefy Aktywności" w trakcie różnych pokazów, prezentacji, konkursów i gier mieli możliwość poznać bogate życie studenckie na UMCS. W trakcie konsultacji z doradcą zawodowym uczniowie mogli określić, jaki kierunek studiów najbardziej będzie odpowiadał ich zainteresowaniom i predyspozycjom. Oprócz głównych uroczystości w "Chatce Żaka" przyszli studenci mogli poznać poszczególne wydziały Uniwersytetu, gdzie odbywały się różne konkursy, gry i wykłady. Wśród uczniów "Norwida" największym zainteresowaniem cieszył się Wydział Ekonomiczny.
Marzena Leniak
 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad