Świdnicka Kuźnia Zawodów

23.09.2015 r. na placu Konstytucji 3 Maja w Świdniku odbyła się już po raz drugi impreza pod hasłem ,,Świdnicka Kuźnia Zawodów", podczas której zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną szkoły ponadgimnazjalne z powiatu świdnickiego. Oczywiście Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku też tam był. Uczniowie naszej szkoły przygotowali happening demonstrujący zawody, których uczą się na co dzień: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa. Młodzież prezentowała gościom atrybuty swojego warsztatu pracy – narzędzia, stroje robocze, fachową literaturę związaną z zawodem oraz udzielała wyczerpujących informacji dotyczących wybranych przez siebie zawodów wszystkim zainteresowanym. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy za rok.

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad