Zaproszenie do składania ofert na materiały do zajęć PDF Drukuj
czwartek, 08 listopada 2012 15:31

 

Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na materiały na potrzeby realizacji zajęć w ramach projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię", więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, według załączonego zapytania.

 

 

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad