Archiwa

Filtr 

 • Zaproszenie do składania ofert na materiały florystyczne

  Zespół Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na materiały do Zajęć „Dekoracje florystyczne w gastronomii”, realizowanych w ramach projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, wspó...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - komputery

  Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku   zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych rów...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały biurowe

  Dziękujemy za ofertę złożoną w odpowiedzi na zapytanie o materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę". Szczegółowe informacje w załączeniu....
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - środki czystości

  Dziękujemy za oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie o środki czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społec...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tonery

  Dziękujemy za oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie o tonery do drukarek na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społec...
 • Informacja dotycząca zapytania o tonery

  W związku z koniecznością wyjaśnienia treści części ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie o tonery, informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana zainteresowanym Wykonawcom najpóźniej w dniu 21.11.2012r. Przepraszamy za utrudnienia....
 • Zaproszenie do składania ofert - artykuły biurowe

  Zapraszamy do składania ofert na artykuły biurowe na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozw...
 • Zaproszenie do składania ofert - środki czystości

  Zapraszamy do składania ofert na środki czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dziękując za złażone przez Państwa oferty zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej z nich w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14&...
 • zaproszenie do składania ofert - tonery

  Zapraszamy do składania ofert na tonery do drukarek na potrzeby realizacji projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój ...
 • Wyniki zapytania ofertowego - Nadzór inwestorski

  Szczegóły w załączniku...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Dziękujemy za oferty złożone w odwiedzi na zapytanie dotyczące materiałów dla uczestników zajęć z języka polskiego i matematyki realizowanych w ramach projektu „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Uni...
 • Zaproszenie do składania ofert na materiały do zajęć

    Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do złożenia ofert na materiały na potrzeby realizacji zajęć w ramach projektu pt. „Więcej wiem, więcej potrafię", więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejską...
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania - przetarg na usługi edukacyjne w części 4

  Świdnik, dn. 06 listopada 2012 r. Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/165   Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 1   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 14 ...
 • ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

  Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa bieżni lekkoatletycznej i kortu tenisowego przy obiektach sport...
 • Zaproszenie do składania ofert

  Zapraszamy do składania ofert na materiały dla uczestników zajęć z języka polskiego i matematyki, realizowanych w ramach projektu „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę”, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskieg...
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania

  Świdnik, dn. 30 października 2012 r. Znak sprawy: ZSnr1/1594/III-343/2012 Wywieszono na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 1 i stronie internetowej w dniu 30.10.2012 r.    Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ...
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - w części 1, 2, 3, 5, 6

  Świdnik, dn. 25 października 2012 r. Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/153                                Wywieszono   ...
 • Ogłoszenie o przetargu

  Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/150 Powiat Świdnicki w Świdniku reprezentowany przez Starostę Powiatu Mirosława Króla,w imieniu którego działa Pani Małgorzata Warszyńska,Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdnikuna podstaw...
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Świdnik: Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz kortu tenisowego przy obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku, powstałych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 389840 - 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012 OGŁOSZENI...

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

Kort tenisowy

 

 bip_logo_pomn1_grad