Matura
Uwaga Maturzyści! PDF Drukuj
poniedziałek, 14 grudnia 2020 13:10

Uwaga maturzyści!

 

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 

Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

 

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych

Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne zostały przekazane do publicznych konsultacji. Każdy zainteresowany mógł przesłać swoje opinie do MEN. Otrzymaliśmy ich prawie 2,5 tys. (2 487). To opinie zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń.

Po analizie przesłanych do nas opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:
 w przypadku egzaminu maturalnego:

  • z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
  • z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

 

Więcej…
 
Harmonogram konsultacji dla maturzystów PDF Drukuj
piątek, 13 listopada 2020 14:38

Konsultacje dla maturzystów w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku

- konsultacje realizowane są przez nauczycieli według harmonogramu zamieszczonego w załączniku,

- podstawową formą konsultacji są zajęcia wykorzystując aplikację Teams (ustalone spotkania),

- uczeń zgłasza wolę uczestnictwa w konsultacjach w porozumieniu z nauczycielem,

- w sytuacji wymaganej konsultacji indywidualnej istnieje możliwość zorganizowania w formie stacjonarnej.

 
Matura 2020/2021 PDF Drukuj
poniedziałek, 02 listopada 2020 14:28

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

wszelkie informacje związane z egzaminem maturalnym można znaleźć na stronie Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, która znajduje się pod tym linkiem

 
Drodzy Maturzyści! PDF Drukuj
niedziela, 07 czerwca 2020 07:21

Drodzy Maturzyści!

Podczas nadchodzących egzaminów życzymy Wam łatwych zadań, prostych pytań i wymarzonych tematów, otwartego umysłu oraz odwagi w pokonywaniu trudności,

a także determinacji  do realizowania dalszych planów.

Mamy nadzieję, że Wasza wiedza i umiejętności pozwolą Wam odnieść sukces podczas egzaminu dojrzałości. Wierzymy, że stanie się on doskonałym wstępem w dorosłość.

 

Dyrekcja,

Nauczyciele

oraz

Pracownicy

Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

 

 

 
PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH ZDAJĄCY W NOWEJ I STAREJ FORMULE MOGĄ KORZYSTAĆ NA EGZAMINIE MATURALNYM. PDF Drukuj
piątek, 05 czerwca 2020 09:31

Szczegół w załączniku.

Załączone pliki:
Pobierz (Informacja o przyborach.pdf)Informacja o przyborach.pdf54 Kb
 
Konferencja Teams dla maturzystów PDF Drukuj
środa, 27 maja 2020 12:11

UWAGA MATURZYŚCI!

 

28 maja 2020 odbędzie się spotkanie dla tegorocznych maturzystów w formie konferencji na platformie Teams.

 

Prosimy o logowanie się do utworzonych zespołów ( zespoły są już aktywne).

 

Konferencje zostaną aktywowane o poszczególnych godzinach:

Godzina 9.30 klasa 4TLH - wychowawca A.Romanek

Godzina 11.00 klasa 3LO - wychowawca Ilona Jaworska

Godzina 11.30 klasa  4TŻ -wychowawca - A,. Wójtowicz.

 
Strona 1 z 3

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad