Projekty unijne
Dodatkowa rekrutacja - Erasmus+ PDF Drukuj

logo_zs1.jpg   eras.jpg

 

Ogłoszenie o rekrutacji dodatkowej do projektu nr 2019-1-PL01-KA102-061945 „Zagraniczne praktyki zawodowe - profesjonalny start w przyszłość "

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz informacją uzyskaną z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie obowiązkowej kwarantanny dla obywateli Ukrainy i Kazachstanu, ogłaszamy rekrutację dodatkową do ww. projektu. Przedstawione w regulaminie rekrutacji kryteria rekrutacji pozostają bez zmian, zmianie ulega jedynie harmonogram rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie naszej szkoły pod linkiem:

http://www.zsnorwid.swidnik.pl/zagraniczne-praktyki-zawodowe/2176-zagraniczne-praktyki-zawodowe-razem-z-programem-erasmus

Harmonogram rekrutacji dodatkowej:

Rozpoczęcie rekrutacji dodatkowej

08.07.2020

Zakończenie rekrutacji dodatkowej

23.08.2020

Opublikowanie list osób zakwalifikowanych

24.08.2020

Spotkanie informacyjne

26.08.2020

Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

28.08.2020

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 
Kolejny projekt przed nami! PDF Drukuj

logo_zs1.jpg   eras.jpg

Uzyskaliśmy dofinansowanie projektu Erasmus+ „Zagraniczne praktyki zawodowe - profesjonalny start w przyszłość”.

Naszych uczniów czekają miesięczne wyjazdy na praktyki. Uczniowie z kierunków Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Logistyk, Technik Hotelarstwa oraz Technik Obsługi Turystycznej będą mogli skorzystać z możliwości, która się przed nimi otwiera i nabyć doświadczenia podczas praktyk w Grecji.

Główne cele projektu skupiają się wokół zapewnienia uczniom dodatkowej formy kształcenia oraz podnoszenia kompetencji zawodowych. Realizując projekt nie będziemy tylko skupiać się na samej mobilności zawodowej, ale także na odpowiednim przygotowaniu uczestników do jego realizacji. Wszechstronne przygotowanie do mobilności obejmujące zajęcia językowe, zajęcia kulturowe oraz zajęcia pedagogiczne pozwoli na podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów.

 

 
Informacja o rekrutacji LOWE za granicą PDF Drukuj

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn. „LOWE abroad – non-vocational adult education and learning communities” realizowanego w ramach programu Erasmus +, Akcja I: Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych w ramach sektora Edukacji Dorosłych, nr umowy 2018-1-PL01-KA104-049792.

Projekt „LOWE za granicą - wsparcie niezawodowej edukacji osób dorosłych oraz społeczności uczących się” jest powiązany z projektem „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” zrealizowanym przez Fundację „OIC Poland” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Projekt LOWE za granicą zakłada poprawę kompetencji kadry ośrodków LOWE potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym zakresie poprzez  realizację zagranicznych wyjazdów edukacyjnych kadry LOWE tj. koordynatorów, animatorów oraz trenerów oraz kadry Fundacji „OIC Poland”.

Planowane działania edukacyjne podczas mobilności obejmują wyjazdy zagraniczne w formie kursów za granicą wynikające z potrzeb w zakresie poprawy jakości pracy, poszerzenia oferty i umiędzynarodowienia organizacji. Kursy zostaną zorganizowane w organizacjach zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych na Litwie oraz w Hiszpanii w okresie od września 2019 roku do maja 2020 roku.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne/ przedstawiciele:

 1. 1.Kadry administracyjnej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) które przystąpiły do ww. Projektu - koordynatorzy, animatorzy, administratorzy – 2 osoby z każdego LOWE
 2. 2.Kadry trenerskiej Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) które przystąpiły do ww. Projektu - trenerzy, nauczyciele – 2 osoby z każdego LOWE
 3. 3.Kadry trenerskiej Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – 2 osoby
 4. 4.Kadry menedżerskiej Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie – 2 osoby
 5. 5.Ww. osoby muszą aktywnie działać w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi:

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego, przy ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, Biuro Projektu 0.18;
 • drogą elektroniczną na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
 • za pośrednictwem poczty/kuriera na adres siedziby Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego, przy ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.

W przypadku formularzy złożonych drogą elektroniczną, oryginały należy dostarczyć w ciągu kolejnych 7 dni następujących po złożeniu formularza.

Złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami oznacza, że kandydat jest świadomy, iż spełnia wymagania formalne określone w Regulaminie rekrutacji uczestników.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w okresie od 17 grudnia br. do 15 lutego 2019r.

Wszelkie informacje nt. rekrutacji do projektu udzielane są w siedzibie Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego, przy ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, Biuro Projektu 0.18.

Osoba do kontaktu:

Anna Bartosiewicz
tel.: (81) 710-46-40
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Nowy warunki do pracy dzięki projektom unijnym PDF Drukuj
W ramach realizowanych w Zespole Szkół Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku projektom unijnym 12.4 "Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu" oraz 12.2 "Przez trudy do gwiazd" do naszej szkoły zostało zakupione wiele nowych urządzeń które mają wspomóc nauczycieli w nauczaniu przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących.
3 pracownie zostały wyposażone w nowoczesne zestawy projektorów z tablicami interaktywnymi, do dwóch trafiły kolorowe drukarki oraz laptopy.
Do pracowni chemicznej zakupiono m.in. nowoczesne mikroskopy z możliwością podłączenia do komputera, lodówka do przechowania materiału badawczego, szafa z zestawem oddczynników chemiczych oraz różny sprzęt typu próbówki, szalki Petriego, kolby stożkowe i wiele innych do przeprowadzania eksperymentów chemicznych.
Uczniowie kierunków gastronomicznych mogą uczyć się na nowych mikserach, ekspresach do kawy, blenderach a przygotowane potrawy przechowytwać w pojemnej chłodziarko-zamrażarce.
 
 
 
„Aktywni w zawodzie” czyli pracowite wakacje trzech szkół Powiatu Świdnickiego PDF Drukuj

15 czerwca 2012 roku trzy szkoły Powiatu Świdnickiego – Zespół Szkół w Piaskach, Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku i Zespół Szkół w Trawnikach – rozpoczęły realizację projektu staży krajowych i zagranicznych dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W projekcie uczestniczyło 99 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku, którzy odbyli staże krajowe, miejscowe i zagraniczne. Współpracowało z nami 37 pracodawców ze Świdnika, Lublina, Gdańska, Darłówka i Lipska (Niemcy). Celem realizowanego projektu było osiągnięcie wzrostu umiejętności zawodowych i doświadczenia zawodowego uczniów. Dzięki pozyskanym funduszom możliwe było również zakupienie wyposażenia do pracowni szkolnych i ubrań roboczych dla uczniów. Przepracowanie przez uczniów 150 godzin dawało im możliwość uzyskania atrakcyjnego stypendium.

Uczestnicy staży krajowych i zagranicznych mieli okazję ciekawie spędzić czas wolny, uczestnicząc w wycieczkach i imprezach integracyjnych. Mimo skróconych wakacji, najczęściej wyrażanym życzeniem była ponowna organizacja takich przedsięwzięć.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.zsnorwid.swidnik.pl/projekty-unijne#sigFreeId76de5e3246

Więcej…
 
Projekt „www.praktyki.wh.umcs” 2011 PDF Drukuj
umcs Uprzejmie informujemy, iż Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida uczestniczy w realizacji projektu "www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS", którego celem jest podniesienie jakości realizacji praktyk przez studentów Wydziału Humanistycznego UMCS, a co za tym idzie, lepsze przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów humanistycznych.
Więcej…
 
Ustawiczna @-dukacja w powiecie świdnickim PDF Drukuj

logo ustawiczna dukacja

W okresie od października 2010 r. do grudnia 2011 r. uczniowie Technikum Uzupełniającego Nr 2 Zespołu Szkół Nr1 im. C. K. Norwida w Świdniku brali udział w projekcie "Ustawiczna @-dukacja w powiecie świdnickim"

Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych form nauczania tj. e-learningu.

Wdrożenie polegało na rozwoju infrastruktury naszej szkoły a także na przygotowaniu kadry i uczestników do e-learningu.

W ramach projektu otrzymaliśmy profesjonalny serwer na którym została wdrożona platforma e-learningowa a także wirtualny sekretariat oraz e-katalog biblioteczny.

Dodatkowo szkoła otrzymała laptop, drukarkę kodów kreskowych oraz czytnik kodów kreskowych na potrzeby związane z realizacją projektu.

 
Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów PDF Drukuj

Czas trwania projektu: 01.11.2009-30.09.2011

baner dol

„Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe”, realizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Więcej…
 
"Wejdź na wyższy poziom" PDF Drukuj

 W piątek 29.11.2013 r. Zespół Szkół nr 1 był reprezentowany podczas konferencji podsumowującej wdrażanie POKL "Wejdź na wyższy poziom". W obecności Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego zaprezentowany został zrealizowany w naszej szkole projekt "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę". Poniżej zamieszczamy prezentację, która została pokazana na konferencji.

 wiecej wiem

 

 Materiał filmowy z konferencji został wyemitowany w "Panoramie lubelskiej" w dniu 29.11.2013r. Zapraszamy do obejżenia (13-nasta minuta programu).

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/panorama-lubelska/wideo/29-listopada-2013-g-2200/13153223

 
Nowoczesna szkoła PDF Drukuj

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2009 - 31 stycznia 2011.

nowoczesnaszkola

Projekt „Nowoczesna szkoła" w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do szkół zawodowych województwa lubelskiego oraz ich uczniów.

 

 Cele projektu:

 • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów szkół zawodowych
 • wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół zawodowych 
 • przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy 
 • modernizacja oferty kształcenia zawodowego 
 • wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne 
 • wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia (w wyniku praktyki) 
 • wsparcie pedagogiczne uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty
Więcej…
 
Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę - w podsumowaniu PDF Drukuj

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego dotyczącego projektu "Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę".

 

http://www.samorzadtv.pl/news/wiecej-wiedza-wiecej-potrafia

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3

 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad