Technikum Nr 2
Technik hotelarstwa PDF Drukuj

logo medium_przezroczyste

REKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

TECHNIKUM NR 2 - TECHNIK HOTELARSTWA

 
 

smPA027045 

Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wynika między innymi z tego , że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno- społecznego. Wzrasta zapotrzebowanie na usługi hotelarskie i turystyczne. Aby być konkurencyjnym na rynku ,trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, branżę hotelarską i trendy w niej występujące.

 

W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

 • TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom technika hotelarstwa oraz Europass - Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

 

       smPA027054

Kompetencje zawodowe technika hotelarza:

 • PB1876399prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • rezerwowanie usług hotelarskich
 • wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji
 • przygotowanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
 • przygotowanie i realizacja zamówień na dodatkowe usługi hotelarskie
 • przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Kariera zawodowa:

 • tn DSC_1078kontynuacja nauki na wyższych uczelniach
 • zatrudnienie w renomowanych zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach zajazdach
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich
 
Technik logistyk PDF Drukuj

logo medium_przezroczyste

REKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 
 
TECHNIKUM NR 2 - TECHNIK LOGISTYK

 

P9236926

 

TECHNIK LOGISTYK   to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy ze względu na konieczność łączenia ze sobą transportu, sztuki negocjacji w logistyce z marketingiem  oraz zarządzaniem działalnością logistyczną, przewozami krajowymi i międzynarodowymi.


W trakcie 4-letniej nauki uczeń zdobywa ns. kwalifikacje:

 

AU.22 Obsługa magazynów.

AU.32 Organizacja transportu


 Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom technika logistyka oraz Europass - Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

smPB187496Kompetencje zawodowe technika logistyka:

 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzanie zapasami

 • zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową
 • zarządzanie gospodarką odpadami
 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Kariera zawodowa:

 • smWP 20151112_11_41_29_Prostudia na  wyższych uczelniach: Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Uniwersytet Przyrodniczy
 • zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych,  usługowych i spedycyjnych
 
 
 
 
 
 
 
 • smPREZES FIRMY_LOGISTYCZNEJprowadzenie własnej działalności gospodarczej
 
Technik żywienia i usług gastronomicznych PDF Drukuj

logo medium_przezroczyste

REKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

TECHNIKUM NR 2 - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

tn DSC_1081

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   to zawód, który daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań kulinarnych, szansę na ciekawą karierę zawodową. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w placówkach żywienia zbiorowego oraz żywienia własnej rodziny.

 

W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych oraz Europass - Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

 

Kompetencje zawodowe technika żywienia i usług gastronomicznych:

 • 20150925 131817ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • planowanie i ocena żywienia
 • organizowanie produkcji gastronomicznej
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych

 

Kariera zawodowa;

 • smPB197808kontynuacja nauki na wyższych uczelniach
 • zatrudnienie w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracja, kawiarnie, pensjonaty), obiektach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, gastronomicznych.
 
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ PDF Drukuj

REKRUTACJA 2018/2019

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

TECHNIKUM NR 2 - TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Symbol cyfrowy zawodu: 422103

tot

Organizator turystyki ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania optymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

TG.14.Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;

TG.15.Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Kształcenie kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu których absolwent może podjąć pracę założyć własną firmę lub kontynuować naukę na studiach wyższych. Dodatkowo otrzymuje dyplom Europass - Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Miejsca zajęć praktycznych i praktyk zawodowych: 

Hotel Kaprys w Świdniku***

Hotel Victoria w Lublinie***

Grand Hotel Lublinianka****

Hotel Alter w Lublinie*****

Hotel Dwór Choiny w Kazimierzówce ***

Zajazd Regionalny w Pełczynie

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego

Agencje i Biura Podróży

Gospodarstwa agroturystyczne

 

Praca: biura podróży, hotele, agroturystyka, izby turystyki, punkty informacji turystycznej, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki, urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek.

 


 EFRR plakat

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad