Technikum Nr 2
Smakowite pożegnanie lata PDF Drukuj

 
Zadanie na 6 PDF Drukuj
 
Technik hotelarstwa PDF Drukuj

logo medium_przezroczyste

REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

TECHNIKUM NR 2 - TECHNIK HOTELARSTWA

 
 

smPA027045 

Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. Potrzeba kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wynika między innymi z tego , że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a co za tym idzie aktywnym uczestnikiem jej systemu ekonomiczno- społecznego. Wzrasta zapotrzebowanie na usługi hotelarskie i turystyczne. Aby być konkurencyjnym na rynku ,trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, branżę hotelarską i trendy w niej występujące.

 

W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

 • HGT.03-Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 • HGT.06-Realizacja usług w recepcji

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom technika hotelarstwa oraz Europass - Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

 

       smPA027054

Kompetencje zawodowe technika hotelarza:

 • prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • rezerwowanie usług hotelarskich
 • wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji
 • przygotowanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
 • przygotowanie i realizacja zamówień na dodatkowe usługi hotelarskie
 • przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Kariera zawodowa:

 • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach
 • zatrudnienie w renomowanych zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach zajazdach
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich
 •  

PB1876399

tn DSC_1078

 
Technik logistyk PDF Drukuj

logo medium_przezroczyste

REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 
 
TECHNIKUM NR 2 - TECHNIK LOGISTYK

 

P9236926

 

TECHNIK LOGISTYK   to zawód z przyszłością cieszący się coraz większą popularnością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy ze względu na konieczność łączenia ze sobą transportu, sztuki negocjacji w logistyce z marketingiem  oraz zarządzaniem działalnością logistyczną, przewozami krajowymi i międzynarodowymi.


W trakcie nauki uczeń zdobywa ns. kwalifikacje:

 

SPL. 01 – Obsługa magazynów

SPL. 04- Organizacja transportu

 


 Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom technika logistyka oraz Europass - Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

smPB187496Kompetencje zawodowe technika logistyka:

 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw
 • zarządzanie zapasami

 • zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową
 • zarządzanie gospodarką odpadami
 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Kariera zawodowa:

 • studia na  wyższych uczelniach: Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Uniwersytet Przyrodniczy
 • zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych,  usługowych i spedycyjnych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

smPREZES FIRMY_LOGISTYCZNEJ

smWP 20151112_11_41_29_Pro
 
 
Technik żywienia i usług gastronomicznych PDF Drukuj

logo medium_przezroczyste

REKRUTACJA 2020/2021

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

TECHNIKUM NR 2 - TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

tn DSC_1081

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   to zawód, który daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań kulinarnych, szansę na ciekawą karierę zawodową. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w placówkach żywienia zbiorowego oraz żywienia własnej rodziny.

 

W trakcie nauki uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych oraz Europass - Suplement w języku angielskim potwierdzający kwalifikacje. Dokument jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

 

Kompetencje zawodowe technika żywienia i usług gastronomicznych:

 • ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • planowanie i ocena żywienia
 • organizowanie produkcji gastronomicznej
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych

 

Kariera zawodowa;

 • kontynuacja nauki na wyższych uczelniach
 • zatrudnienie w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracja, kawiarnie, pensjonaty), obiektach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, gastronomicznych.

smPB197808

20150925 131817
 
 


 EFRR plakat 12.4-1

 Plakat projektu 12

 plakat.jpg

  plakat EFS przed 2018

  plakat EFS poziom po 2018

 EFS plakat pion po2018

12.4 IV

Sport w Norwidzie

 

 bip_logo_pomn1_grad